biomasa ze słomy


Czytasz posty znalezione dla sw: biomasa ze słomy

Temat: Zielony wojownik z Coleman Road
kto nie wie ten nie wie..
ty najwyrazniej nie wiesz ze CO2 z obiegu biotycznego (np ze spalania biomasy)
nie jest liczone do bilansu. Powod jest prosty - to jest to samo CO2 ktore
rosliny zwiazaly z atmosfery. Efekt cieplarniany wywoluje CO2 ze spalania wegla
zmagazynowanego pod ziemia a nie tego ktory krazy w biezacym cyklu biotycznym.
Dlatego tez na calym swiecie nie ma oplat za emisje CO2 ze spalania biomasy
(drewna, slomy, trocin itd) Proponuje douczyc sie a potem zabierac glos,
zwlaszcza gdy chcesz kogos skrytykowac.. Przeczytaj wicej wiadomociTemat: Atomowe plany Pomorza
atom to dla Polski jedyne wyjście, czy to się podoba czy nie.

Wiatru nie mamy (za wyjątkiem Pomorza Pn-Zach, gdzie _czasem_ powieje).

Energii spadku wód nie mamy - Polska jest płaska jak naleśnik na 90% powierzchni.

Pływów o znaczącej wysokości nie mamy.

Energii słonecznej w naszych szerokościach geograficznych też nienachalnie dużo,
zwłaszcza zimą, gdy zapotrzebowanie jest wysokie.

Węgiel truje pyłami (radioaktywnymi) a wyłapywanie CO2 i magazynowanie pod
ziemią jest kosztowne i przypomina zamiatanie śmieci pod dywan..

Gaz też daje CO2 no i musimy go importować co politycznie powoduje trudności..

Biomasa, spalanie słomy, metan itp. wynalazki są dobre dla pojedynczych
gospodarstw, ale huty aluminium tym nie zasilisz.

itd. Przeczytaj wicej wiadomociTemat: Środki unijne - ogier
Błażej Banaszewski napisał(a):


Racej tylko rolnik


Wybierz które najlepiej będzie odpowiadało Twojemu statusowi:

  Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich moga pozyskiwać środki z
funduszy strukturalnych w ramach następujących programów:

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych
   Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo - działanie 1.1
To źródło finansowania przeznaczone jest na projekty inwestycyjne w
gospodarstwach rolnych. Dotacje dostępne są zarówno dla osób fizycznych
jak i prawnych (np. spółek prowadzących działalność rolniczą). Muszą oni
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w
prowadzeniu gospodarstwa. Dotację można przeznaczyć na rozwój
gospodarstwa, zakup niezbędnego sprzętu, prowadzenie prac budowlanych,
poprawę jakości produktów rolnych, poprawę warunków i bezpieczeństwa
pracy, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę warunków
sanitarno-higienicznych, poprawę warunków utrzymania zwierząt.

- Młodzi rolnicy
   Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo - działanie 1.2
To źródło finansowania przeznaczone jest na projekty inwestycyjne w
gospodarstwach rolnych prowadzonych przez młodych rolników. Z definicji
młody rolnik musi być pełnoletni i nie może mieć ukończonych 40 lat. O
dotacje mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które prowadzą
działalność gospodarczą na terenie Polski.

W latach 2004-2006 Polska będzie mogła wykorzystać na ten cel 130 000
000 € środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

- Różnicowanie działalności w gospodarstwach
   Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo - działanie 2.4
To źródło finansowania przeznaczone jest na projekty inwestycyjne w
gospodarstwach rolnych, których celem jest pozyskanie dodatkowego i
trwałego źródła dochodu dla rolników i domowników. Mogą to być
przedsięwzięcia z zakresu:
- agroturystyki;
- usług związanych z turystyką i wypoczynkiem;
- usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej;
- prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych
produktów
   leśnych;
- sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego
   gospodarstwa;
- wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie
słomy, odpadów
   łąkowych, leśnych, itp.) oraz zakładanie plantacji roślin
wieloletnich przeznaczonych na
   cele energetyczne;
- rzemiosła i rękodzielnictwa;
- drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich;
- e-commerce - sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych.

W latach 2004-2006 Polska będzie mogła wykorzystać na ten cel 75 000 000
€ środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

- Infrastruktura w gospodarstwach
   Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo - działanie 2.6
To źródło finansowania przeznaczone jest na projekty inwestycyjne w
infrastrukturę w gospodarstwach rolnych położonych w miejscowościach
poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Osoby fizyczne i prawne, które prowadzą
działalność rolniczą mogą z tego źródła pozyskiwać dotacje na
inwestycje, które w normalnych warunkach dostępne są głównie dla
podmiotów publicznych.

Są to projekty z zakresu:
- poprawy lub umożliwienia rolnikom dostępu do infrastruktury technicznej;
- ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego;
- poprawy warunków sanitarno - higienicznych na obszarach wiejskich;
- wzrostu dochodu rolniczego;
- poprawy organizacji produkcji rolniczej.

W latach 2004-2006 Polska będzie mogła wykorzystać na ten cel 28 500 000
€ środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Przeczytaj wicej wiadomoci